Tillbaka 
Slättlandskap. 1991, 60
x80 cm. (Arvika kommun).