Tillbaka
Hus i slättlandet. 2008, 38x46 cm (Örebro läns landsting).