Tillbaka
Gården där spelmannen bodde (Rönninga-Mangskog-Värmland). 2013, 38x46 cm.