Tillbaka
Form. Atriumgården i Värmlands museum, Karlstad, 2009 - 2010