Tillbaka
Norsälven, 1999-2015: Älvens tempel. Vid Kil i Värmland/rastplats riksväg 61.