Tillbaka
 Älvens tempel. Centrumstenen, 1999 (nymonterat).